facebook youtube
6. OBJECTIUS

1. Facilitar l’accés al mercat de treball ordinari dels participants del projecte.
2. Promoure activitats per a fomentar l’ocupabilitat de col·lectius desfavorits.
3. Gestionar, potenciar i dignificar l’entrega social facilitant roba i equipament de la llar, a famílies amb escassos recursos econòmics.
4. Promoure un consum responsable.