facebook youtube
8. QUINS RESULTATS VOLEM  ACONSEGUIR
  • Xarxa de 100 contenidors per recollir 400.00,00 roba
  • Xarxa de 3 botigues de roba
  • Arribar a 12 llocs de treball d’inserció
  • Sostenibilitat econòmica
  • 40% rati inserció
Com maniobrarem per aconseguir-los (Estratègia):
  • El projecte es planteja com un procés, que sota el criteri de prudència i d’oportunitats, es va construint i desenvolupant pausadament.
  • Per evitar el monocultiu industrial plantegem desenvolupar diverses línies de negoci aprofitar les microoportunitats.
  • Desenvolupament d’un nou projecte “empreses amb cor” per trobar la col·laboració del món empresarial del nostre entorn, sigui pel projecte d’aquesta empresa com pel programa laboral.
  • Les línies d’activitats s’hauran d’anar revisant i actualitzant amb els perfils demanats pels món empresarial.
  • Exigència de nivell de formació adequats a les necessitats del mercat.