facebook youtube
Quant al Voluntariat, és una experiència molt llarga, atès que sempre he exercit la catequesi voluntàriament. Ara he ofert el meu servei a aquesta respectable Institució que tant honora l'Església. Dins de les meves possibilitats, he iniciat una activitat d'ensenyament de la llengua catalana a una persona adulta, molt interessada en aquesta llengua i resident a La Seu d'Urgell.
En l'experiència de cada dia descobreixes la realitat de tota persona en la seva trajectòria personal. No sempre la vida els hi ha estat propícia, ans al contrari, dolorosa i deslleial. Tanmateix, hi ha sempre la realitat única de la persona humana, amb sentiments, bondat, i agraïments envers amb els qui els miren als ulls; mirem d’exculpar el seu passat i compartir el seu sofriment.
El Papa Francesc, citant Joan Pau II, diu: «Déu ha escrit un llibre preciós “les lletres del qual són la multitud de criatures presents en l'univers” (...). Aquesta contemplació de les coses creades ens permet descobrir a través de cada cosa algun ensenyament que Déu ens vol transmetre perquè “per al creient contemplar les coses creades es també  escoltar un missatge, sentir una veu paradoxal i silenciosa”. (Laudato si, núm. 85).
Amb aquesta actitud de contemplació podrem captar el món amb la seva diversitat i contribuir a un millor desenvolupament, encara que sigui col·laborant-hi amb petites aportacions.